เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน 10 นิ้ว UF แบบแขวน

คุณสมบัติตัวเครื่อง

 • กระบอก 10 นิ้ว ทำจากวัสดุ PE 2 O Ring 2 หุน
 • ขั้นตอนที่ 1 PP 10 นิ้ว 5 ไมครอน
 • ขั้นตอนที่ 2 Carbon Block 10 นิ้ว
 • ขั้นตอนที่ 3 Carbon Block 10 นิ้ว
 • ขั้นตอนที่ 4 UF (Ultra Filtration Membrane)
 • ขั้นตอนที่ 5 Post - Carbon 10 นิ้ว CTR - ID 1000
 • กำลังการผลิต 500 ลิตร/วัน (ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำ)
 • ไส้กรอง UF สามารถกรองน้ำสะอาดได้ความละเอียด 0.01 ไมครอน
 • ขนาด 20*47*48 cm. 12 Kg
 • เหมาะสำหรับน้ำประปา
 • ไส้กรองมาตรฐานน้ำสากล

คุณสมบัติไส้กรอง

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP

ประกอบด้วยเส้นใยสังเคราะห์ Polypropylene พันทับกันหลายชั้น ขนาดความละเอียด 5 ไมครอน กรองสิ่งสุกปรกที่มากับน้ำ ตะกอนหยาบ สารแขวนลอยต่าง ๆ เช่น โคลน ทราย สนิม เหล็ก ตะไคร่น้ำ
(ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรอง 3-6 เดือนขึ้นกับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง CTO

เป็นการหลอมคาร์บอนที่อุณภูมิสูง และนำมาอัดแน่นเป็นเนื้อเคียวกัน ทำให้ประสิทธิภาพสูงกว่าคาร์บอนทั่วไป โดยจะกรองเอา กลิ่น สี คลอรีน สารอินทรีย์ ต่างๆ ออกไป
(ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรอง 5-6 เดือนขึ้นกับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง CTO

เป็นการหลอมคาร์บอนที่อุณภูมิสูง และนำมาอัดแน่นเป็นเนื้อเคียวกัน ทำให้ประสิทธิภาพสูงกว่าคาร์บอนทั่วไป โดยจะกรองเอา กลิ่น สี คลอรีน สารอินทรีย์ ต่างๆ ออกไป
(ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรอง 5-6 เดือนขึ้นกับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)

ขั้นตอนที่ 4 ไส้กรอง UF MEMBRANE (ULTRA FILTRATION MEMBRANE)

มีความสามารถในการกรองน้ำได้ 0.01 ไมครอน สามารถกรองสิ่งสกปรก คลอรีน เชื้อโรค สารละลายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
(ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรอง 5-6 เดือนขึ้นกับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)

ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง CTR 10 นิ้ว

ทำหน้าที่ปรับรสชาติน้ำ และกำจัดสารเคมีที่เป็นโทษต่อร่างกายเช่น ยาฆ่าแมลง TCM, THM, BENZENE, LEAD, CHLORAMINE ฯลฯ
(ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรอง 5-6 เดือนขึ้นกับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)


เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน 10 นิ้ว UV แบบแขวน

คุณสมบัติไส้กรอง

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP

ประกอบด้วยเส้นใยสังเคราะห์ Polypropylene พันทับกันหลายชั้น ขนาดความละเอียด 5 ไมครอน กรองสิ่งสุกปรกที่มากับน้ำ ตะกอนหยาบ สารแขวนลอยต่าง ๆ เช่น โคลน ทราย สนิม เหล็ก ตะไคร่น้ำ
(ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรอง 3-6 เดือนขึ้นกับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง CTO

เป็นการหลอมคาร์บอนที่อุณภูมิสูง และนำมาอัดแน่นเป็นเนื้อเคียวกัน ทำให้ประสิทธิภาพสูงกว่าคาร์บอนทั่วไป โดยจะกรองเอา กลิ่น สี คลอรีน สารอินทรีย์ ต่างๆ ออกไป
(ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรอง 5-6 เดือนขึ้นกับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง CTO

เป็นการหลอมคาร์บอนที่อุณภูมิสูง และนำมาอัดแน่นเป็นเนื้อเคียวกัน ทำให้ประสิทธิภาพสูงกว่าคาร์บอนทั่วไป โดยจะกรองเอา กลิ่น สี คลอรีน สารอินทรีย์ ต่างๆ ออกไป
(ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรอง 5-6 เดือนขึ้นกับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)

ขั้นตอนที่ 4 ไส้กรอง UV (Ultra Violet 6w)

ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ไรัส โดยไม่ต้องเติมสารเคมี ไม่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำดื่มและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
(อายุการใช้งานไส้กรอง 5,000 ชั่วโมง)

ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง CTR 10 นิ้ว

ทำหน้าที่ปรับรสชาติน้ำ และกำจัดสารเคมีที่เป็นโทษต่อร่างกายเช่น ยาฆ่าแมลง TCM, THM, BENZENE, LEAD, CHLORAMINE ฯลฯ
(ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรอง 5-6 เดือนขึ้นกับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)

คุณสมบัติตัวเครื่อง

 • กระบอก 10 นิ้ว ทำจากวัสดุ PE 2 O Ring 2 หุน
 • ขั้นตอนที่ 1 PP 10 นิ้ว 5 ไมครอน
 • ขั้นตอนที่ 2 Carbon Block 10 นิ้ว
 • ขั้นตอนที่ 3 Carbon Block 10 นิ้ว
 • ขั้นตอนที่ 4 UV (Ultraviolet 6 Watt)
 • ขั้นตอนที่ 5 Post - Carbon 10 นิ้ว CTR - ID 1000
 • กำลังการผลิต 500 ลิตร/วัน (ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำ)
 • ชุด UV สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มองไม่เห็นได้เป็นอย่างดี
 • ขนาด 20*47*48 cm. 12 Kg
 • เหมาะสำหรับน้ำประปา
 • ไส้กรองมาตรฐานน้ำสากล

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน 10 นิ้ว RO.75 GPD

คุณสมบัติตัวเครื่อง

 • กระบอก 10 นิ้ว ทำจากวัสดุ PE 2 O Ring 2 หุน
 • ขั้นตอนที่ 1 PP 10 นิ้ว 5 ไมครอน
 • ขั้นตอนที่ 2 Carbon Block 10 นิ้ว
 • ขั้นตอนที่ 3 Carbon Block 10 นิ้ว
 • ขั้นตอนที่ 4 Membrane Filter 75 GPD
 • ขั้นตอนที่ 5 Post - Carbon 10 นิ้ว CTR
 • กำลังการผลิต 280 ลิตร/วัน กำลังการใช้น้ำ 90 ลิตร / 8 ชั่วโมง
 • ระบบ RO (Reverse Osmosis  กรองเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ได้ดี
 • ขนาด 20*47*48 cm. 12 Kg
 • เหมาะสำหรับน้ำประปา
 • ไส้กรองมาตรฐานน้ำสากล

คุณสมบัติไส้กรอง

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP

ประกอบด้วยเส้นใยสังเคราะห์ Polypropylene พันทับกันหลายชั้น ขนาดความละเอียด 5 ไมครอน กรองสิ่งสุกปรกที่มากับน้ำ ตะกอนหยาบ สารแขวนลอยต่าง ๆ เช่น โคลน ทราย สนิม เหล็ก ตะไคร่น้ำ
(ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรอง 3-6 เดือนขึ้นกับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง CTO

เป็นการหลอมคาร์บอนที่อุณภูมิสูง และนำมาอัดแน่นเป็นเนื้อเคียวกัน ทำให้ประสิทธิภาพสูงกว่าคาร์บอนทั่วไป โดยจะกรองเอา กลิ่น สี คลอรีน สารอินทรีย์ ต่างๆ ออกไป
(ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรอง 5-6 เดือนขึ้นกับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง CTO

เป็นการหลอมคาร์บอนที่อุณภูมิสูง และนำมาอัดแน่นเป็นเนื้อเคียวกัน ทำให้ประสิทธิภาพสูงกว่าคาร์บอนทั่วไป โดยจะกรองเอา กลิ่น สี คลอรีน สารอินทรีย์ ต่างๆ ออกไป
(ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรอง 5-6 เดือนขึ้นกับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)

ขั้นตอนที่ 4 ไส้กรอง UF MEMBRANE (ULTRA FILTRATION MEMBRANE)

มีความสามารถในการกรองน้ำได้ 0.01 ไมครอน สามารถกรองสิ่งสกปรก คลอรีน เชื้อโรค สารละลายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
(ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรอง 5-6 เดือนขึ้นกับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)

ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง CTR 10 นิ้ว

ทำหน้าที่ปรับรสชาติน้ำ และกำจัดสารเคมีที่เป็นโทษต่อร่างกายเช่น ยาฆ่าแมลง TCM, THM, BENZENE, LEAD, CHLORAMINE ฯลฯ
(ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรอง 5-6 เดือนขึ้นกับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)